CD-ROM Guide

This just in: Sven Erick and Olof will have it proofread by Monday. Here's a preview:
Date:     Fri, 5 May 1995 10:41:53 +0200 (MET DST)
From:     Sven Erick Alm (sea@tdb.uu.se)
Subject:    CD-ROM Guide

Hej!

Jag har gjort färdigt guiden och skickat över den till Olof för
"proof-reading". Han har lovat att läsa den i helgen (32 sidor),
så jag räknar med att göra de slutliga korrigeringarna på måndag
och skicka (eller ftp:a) den till dig på måndag.
Jag skickar med första sidan med innehållsförteckning, så att du kan se
vad du har att vänta dig.

Sven Erick

* Sven Erick Alm   *   ************************************************ 
* Dept of Mathematics *   * "Mona Lisa must have had the highway blues" *
* Uppsala, Sweden   *   * "You can tell by the way she smiles"     *
* sea@math.uu.se   *   *********** Bob Dylan ************************
*****************************************************************************

A GUIDE TO THE HIGHWAY 61 INTERACTIVE CD-ROM by Sven Erick Alm sea@math.uu.se Contents: ********* 1. Introduction 2. About the CD-ROM 2.1 Files on H61I 2.2 Statistics 3. About the Database 3.1 Records 3.2 Fields 3.3 Notation and Maps 3.4 Reference numbers for albums and videos. 4. Database reports 4.1 In what file do I find it? 4.2 What's in the files? 4.3 Where do I find it? 4.4 All songs with artists 4.5 Dylan recordings a) All recordings b) Interviews c) Unreleased recordings d) Complete recordings e) Videos